protectie-respiratorie

Calitate

Sistemul de Management al Calităţii implementat în ROMCARBON S.A. este certificat de cele mai importante organisme pe plan naţional şi internaţional

Menţinem certificarea Sistemul de Management Integrat calitate şi mediu, în conformitate cu standardele ISO 9001:2008 si ISO 14001: 2004, iar pentru proiectarea şi fabricaţia de materiale de protecţia căilor respiratorii, sistemul de management este certificat şi în conformitate cu standardul OHSAS 18001:2007.

În ceea ce priveşte cerinţele de securitate ale acestor echipamente şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă, materialele de protecţie sunt evaluate şi certificate în conformitate cu directivele UE.

În plus, aceste produse sunt certificate de către Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare de securitate a muncii (INCDPM) - "Alexandru Darabont" şi, de asemenea, de către Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru siguranţa în mină şi protecţia la explozie (INSEMEX).

Certificat cf. 9001 Certificat cf. ISO 14001 Certificat cf. ISO 18001